ALMutairi

التوقيع

لاهنت يابحرين مادمت فالعين ..... وربعك من الجهرا الي ساحل عمان

دعيتنا وقلنا تبينا علي وين ..... ابشر وحني لك بني عم واخوان

مجلس تعاونا علي الحق ماشين ..... ولاهمنا من خلو الكذب عنوان

متابع

المتابِعون

أعلى